Aktualności

Grupa operacyjna Idziemy GęśECO 3 stycznia 2022 r. podpisała umowę o przyznaniu dofinansowania na realizację operacji pn. GęśPro – Innowacyjny system ekologicznej produkcji gęsiny o podwyższonych walorach dietetycznych w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja ma na celu opracowanie innowacyjnej technologii chowu ekologicznego gęsi w oparciu o pasze objętościowe z użytków zielonych poddanych renowacji z zachowaniem bioróżnorodności siedlisk. Przedsięwzięcie składa się z części inwestycyjnej oraz badawczej.