Skład Grupy Operacyjnej

Partnerzy projektu

Lider Grupy Operacyjnej – MŚP:

TREDECIM Sp. z o.o.

z siedzibą w Rybakach nr 30, 83-315 Szymbark

posiadającą nr NIP: 9512286211, REGON: 141877691,KRS 0000330520

reprezentowana przez Annę Wojciechowską – Prezesa Zarządu

Członek Grupy Operacyjnej – rolnik:

INM Sp. z o.o.

z siedzibą w Giżycku, ul. Wodociągowa 25 lok. 2, 11-500 Giżycko

posiadającą nr NIP: 8451860418, REGON: 519640077, KRS 0000407282

reprezentowana przez Annę Górską – Prezesa Zarządu

Jednostka naukowo-badawcza:

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

z siedzibą w Falentach, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,

posiadającym nr NIP: 5342437004, REGON: 142173348, KRS 0000346302

reprezentowanym przez:

dr Wacława Romana Strobla–Dyrektora Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego