Author Archives: admin

Stan realizacji projektu

Informacja o realizacji prac w 2023 roku w ramach projektu,,Idziemy gęśECO”    W ramach realizacji prac w projekcie w okresie wczesno-wiosennym 2023 r. dokonano wstępnego rozpoznania warunków glebowo- wodnych na terenie łąki przeznaczonej do renowacji metodą podsiewu. W znacznej większości łąka znajduje się na glebie torfowo- murszowej o zróżnicowanym stopniu jej uwilgotnienia, od posusznej poprzez umiarkowanie

Czytaj więcej

Aktualności

Grupa operacyjna Idziemy GęśECO 3 stycznia 2022 r. podpisała umowę o przyznaniu dofinansowania na realizację operacji pn. GęśPro – Innowacyjny system ekologicznej produkcji gęsiny o podwyższonych walorach dietetycznych w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja ma na celu opracowanie innowacyjnej technologii chowu ekologicznego gęsi w oparciu o pasze objętościowe z

Czytaj więcej